• Yer seçimi
  • Zaman planlaması
  • Organizasyon planlaması
  • Bütçe yapılandırması ve takibi
  • Sekreterya hizmetleri
  • Lojistik hizmet planlaması
  • Tedarikçi yönetimi
  • Veri yönetimi ve raporlama