Strateji geliştirme, planlama ve yönlendirme
Sponsor bütçe ve sözleşme çalışmaları